DLA NAUKI

Oferujemy szeroką gamę oprogramowania przeznaczonego dla odbiorców naukowych:

1. Oprogramowanie naukowe CambridgeSoft. Firma CambridgeSoft oferuje szeroką gamę oprogramowania ułatwiającego pracę nad różnorodnymi zagadnieniami z dziedziny chemii, biologii, analizy danych. Do najpopularniejszych należą pakiety rodziny ChemBioOffice, ułatwiający gromadzenie i zarządzanie danymi naukowymi w badaniach chemicznych i biologicznych oraz ChemBioDraw, narzędzie do tworzenia publikacji naukowych z dziedziny chemii i biologii.

2. Oprogramowanie naukowe GraphPad. GraphPad Prism to narzędzie łączące naukowe wykresy, kompleksowe dopasowanie krzywych (regresja nieliniowa), zrozumiałe statystyki oraz organizację danych. Instat to proste w użyciu narzędzie do analizy statystycznej. StatMate jest narzędziem, ułatwiającym projektowanie eksperymentów naukowych.

3. Oprogramowanie do jakościowej analizy danych MAXQDA. Program MAXQDA pomaga w analizie tekstów, ich systematycznej ocenie i interpretacji. Jest używany w wielu dziedzinach nauki i zastosowaniach praktycznych, takich jak socjologia, nauki polityczne, psychologia, edukacja, zdrowie publiczne, psychoterapia, etnologia, kryminologia, marketing, ekonomia, czy planowanie urbanistyczne.

4. Oprogramowanie statystyczne MedCalc. MedCalc jest kompletnym programem statystycznym dla Windows przeznaczonym głównie dla wymagań badaczy biomedycznych, przeznaczonym do uzyskiwania krzywych ROC (Receiver Operating Characteristic). Zawiera również moduły graficzne Bland & Altman Plot, Passing and Bablok oraz Deming Regression do badań porównawczych.

5. Oprogramowanie do analizy termicznej Physibel. Poszczególne moduły oprogramowania ułatwiają obliczenia i symulację izolacji termicznej budynków, pojemności cieplnej, mostków termicznych i kondensacji powierzchni, symulację przepływu ciepła w elementach budowlanych (2D, 3D), optymalizację ogrzewania i chłodzenia, wykorzystanie energii słonecznej w budynkach pasywnych.

6. Oprogramowanie specjalistyczne do oceny cyklu życia produktu (LCA) SimaPro. Oprogramowanie to umożliwia modelowanie i analizę złożonych cykli życia produktów oraz ocenę wpływu na środowisko produktów i usług ww wszystkich etapach cyklu, od produkcji, poprzez dystrybucję, użycie aż do utylizacji.

7. Oprogramowanie statystyczne firmy Scientific Software International SSI. Firma SSI oferuje oprogramowanie do analizy statystycznej (LISREL, HLM, IRT, SUPERMIX), znajdujące szerokie zastosowanie w naukach społecznych, medycynie, edukacji, ochronie środowiska oraz w biznesie.

8. Oprogramowanie bioinformatyczne firmy Biomatters Geneious jest rozbudowaną platformą do analizy, integracji i wizualizacji danych genomicznych, do analizy i dopasowania sekwencji genowych, klonowania in silico, filogenezy.

Dodaj komentarz