ADOBE EDU

Firma RESTOR, jako Certyfikowany Partner Adobe, zaprasza do współpracy wszystkie instytucje edukacyjne. Oferujemy edukacyjne licencje zbiorcze Adobe w programach VIP, TLP i CLP.

Lista kwalifikujących się instytucji edukacyjnych obejmuje między innymi:
– akredytowane (przez oficjalne jednostki akredytujące) publiczne lub prywatne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe nauczające w pełnym wymiarze czasu;
– akredytowane publiczne lub prywatne uniwersytety lub szkoły wyższe (wyższe szkoły społeczne, młodzieżowe i zawodowe przyznające stopnie naukowe, w których nauka w pełnym wymiarze trwa co najmniej dwa lata);
– wymienione z nazwy instytucje edukacyjne zatwierdzone (pisemnie) przez firmę Adobe;
– szpitale będące w całości własnością instytucji edukacyjnej i przez tę instytucję zarządzane, co oznacza, że instytucja edukacyjna jest jedynym właścicielem i jedyną jednostką sprawującą kontrolę nad ich codzienną działalnością;
– laboratoria badawcze będące instytucjami publicznymi uznawanymi przez krajowe lub wojewódzkie urzędy edukacyjne.

Korzyści i opisy poszczególnych programów licencyjnych Adobe dla instytucji edukacyjnych są zamieszczone na stronie Adobe dla edukacji.

Oferujemy konkurencyjne ceny zakupu licencji edukacyjnych oraz zapewniamy fachową pomoc przy wyborze odpowiedniego programu licencjonowania.



Projekt i wykonanie: Firma Restor s.j.