MAXQDA TeamCloud

Co to jest TeamCloud?

Współpraca z MAXQDA zawsze była łatwa, a nowa funkcja TeamCloud jeszcze bardziej ją ułatwia! Zasadniczo TeamCloud umożliwia udostępnianie plików za pośrednictwem zabezpieczonej przestrzeni w chmurze, usprawniając przepływ pracy zespołu podczas współpracy nad projektami MAXQDA. TeamCloud zapewnia również, że najnowsza wersja projektu jest dostępna dla wszystkich członków zespołu i gwarantuje, że wszelkie utworzone przez nich kody mogą zostać ponownie włączone do głównego projektu. Historia importu projektu i zmiany są szczegółowo opisywane w notatkach dotyczących scalania, a ważne informacje można udostępniać w internetowym dzienniku zespołu w witrynie TeamCloud, do którego każdy może wnosić wkład w czasie rzeczywistym. MAXQDA TeamCloud jest dostępny jako dodatek do dowolnej licencji subskrypcyjnej MAXQDA. Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z TeamCloud dla Twojej organizacji dzięki naszym zasobom:

MAXQDA TeamCloud: https://www.maxqda.com/teamcloud

Przewodnik wprowadzający do TeamCloud: https://www.maxqda.com/help-mx22-teamcloud/start/welcome

Samouczki wideo TeamCloud: https://www.maxqda.com/maxqda-video-tutorials#&id=T6wwXWKZfpE

Blog TeamCloud: https://www.maxqda.com/blog