ADOBE EDU

Firma RESTOR, jako Certyfikowany Partner Adobe, zaprasza do współpracy wszystkie instytucje edukacyjne. Oferujemy edukacyjne licencje zbiorcze Adobe w programach VIP, TLP i CLP.

Lista kwalifikujących się instytucji edukacyjnych obejmuje między innymi:
– akredytowane (przez oficjalne jednostki akredytujące) publiczne lub prywatne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe nauczające w pełnym wymiarze czasu;
– akredytowane publiczne lub prywatne uniwersytety lub szkoły wyższe (wyższe szkoły społeczne, młodzieżowe i zawodowe przyznające stopnie naukowe, w których nauka w pełnym wymiarze trwa co najmniej dwa lata);
– wymienione z nazwy instytucje edukacyjne zatwierdzone (pisemnie) przez firmę Adobe;
– szpitale będące w całości własnością instytucji edukacyjnej i przez tę instytucję zarządzane, co oznacza, że instytucja edukacyjna jest jedynym właścicielem i jedyną jednostką sprawującą kontrolę nad ich codzienną działalnością;
– laboratoria badawcze będące instytucjami publicznymi uznawanymi przez krajowe lub wojewódzkie urzędy edukacyjne.

Korzyści i opisy poszczególnych programów licencyjnych Adobe dla instytucji edukacyjnych są zamieszczone na stronie Adobe dla edukacji.

Oferujemy konkurencyjne ceny zakupu licencji edukacyjnych oraz zapewniamy fachową pomoc przy wyborze odpowiedniego programu licencjonowania.